Para asociarte, es necesario que hayas terminado todas las asignaturas de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación, pero puedes estar a falta del Proyecto de Fin de Carrera. Existe, finalmente, la figura de Estudiante Asociado, para estudiantes del último curso de Ingeniería de Telecomunicación.Elkartekide izateko beharrezkoa da Telekomunikazio Ingeniaria titulazioaren irakasgai guztiak bukatzea, baina Karrera Amaierako Proiektuaren ezean egon zaitezke. Azkenik, Telekomunikazio Ingeniaria titulazioaren azken kurtosko ikaslea bazara, Ikasle Elkartekide bezela alta egin dezakezu.