Órganos de Gobierno

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de la AITPV es el órgano encargado de la dirección, gobierno y administración de la Asociación.

La Junta Directiva está formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero y un número de vocales fijado en función del criterio del presidente.

Los miembros de la Junta Directiva son elegidos mediante votación abierta a todos los asociados con derecho a voto. En la actualidad, tras la toma de posesión el día 8 de abril de 2019, dichos cargos los ostentan los siguientes asociados:

 • Presidente: Álvaro Ubierna Alonso
 • Vicepresidente: Jesús Ugarte Arguinzoniz
 • Secretario: Mikel Moya Andrés
 • Tesorero: Juan Manuel López Garde
 • Vocal 1º:Amaia Arrinda Sanzberro
 • Vocal 2º: Aitor Arzuaga Munsuri
 • Vocal 3º: Oiane Niebla Battistella
 • Vocal 4º: Luis Norberto Ojinaga Goitia
 • Vocal 5º: Itxaso Orcajo Bermúdez
 • Vocal 6º: Iñigo Ortuondo Arambalza
 • Vocal 7º: Ane Aranaz Aldamizetxebarria
 • Vocal 8º: Héctor Solar Ruiz
 • Vocal Suplente 1: Paula Barangúan González
 • Vocal Suplente 2: Iñaki Apéllaniz Arana
 • Vocal Suplente 3: Lucía Graña Fueyo
 • Vocal Suplente 4: Néstor Sánchez Ezpeleta
 • Vocal Suplente 5: Jon Zarrajería González de Aspuru

IMG_4414

Las funciones y atribuciones de la Junta Directiva y de sus miembros, están recogidas en el artículo 24 de los Estatutos de la AITPV.


Euskal Herriko Telekomunikazio Ingeniarien Elkartearen Estatutuek 12. Artikuluan Elkartearen gobernua Batza Orokorra eta Zuzendaritza-Batzordearen esku izango direla jasotzen du.


Batza Orokorra EHTIEren Batza Orokorra

Elkartearen órgano subiranoa da eta Elkartearen bazkide guztiek osotzen dute eta EHTIEren barnean agintaritza nagusia bereganatzen du.

Batza Orokorraren bilkura arrunta urtean behin burutuko da gutxienez.

Halaber Batza Orokorra bilkura bereziak egin ditzake Zuzendaritza-Batzordeak, Elkartearen Batzordeburuak edo elkartekideen ehuneko hamarrak eskatzen badu.

Batza Orokorraren bilkuren aktak.


Zuzendaritza-Batzordea

Zuzendaritza-Batzordeak Elkartea zuzendu, gobernatu eta kudeatzen du.

Honako hauek osotuko dute, halabeharrez: Lehendakariak, Lehendakari-ordeak, Idazkariak, Diruzainak eta lehendakariaren irizpidearen arabera finkatutako batzordekideen kopurua.

Zuzendaritza-Batzordearen batzordekideen hautapena hauteskunde irekien bidez egingo da. Boto-eskubidea duten elkartekide guztiak hartu dezakete parte hauteskundeetan. Gaur egun, 2011ko martxoaren 31ean ospatutako jabego-hartzearen ondoren, elkartekide hauek osatzen dute Zuzendaritza-Batzordea:

 • Batzordeburua Álvaro Ubierna Alonso
 • Batzordeburuordea Jesús Ugarte Arguinzoniz
 • Idazkaria Norberto Ojinaga Goitia
 • Diruzaina Juan Manuel López Garde
 • Batzordekidea 1º Iñaki Barrio Gómez
 • Batzordekidea 2º Begoña López Benito
 • Batzordekidea 3º Óscar Ortueta Jimeno
 • Batzordekidea 4º Juan Luis Ordiales Basterretxea
 • Batzordekidea 5º Javier Arriola Alcibar
 • Batzordekidea 6º Iñigo Merino Borbolla
 • Batzordekidea 7º Amaia Arrinda Sanzberro
 • Batzordekidea 8º Ricardo Lizundia Lariz
 • Batzordekidea 9º Oiane Niebla Battistella
 • Batzordekidea 10º Paula Baranguán González
 • Batzordekidea 11º Zaloa Campillo Mandaluniz
 • Batzordekidea 12º Héctor Solar Ruiz