Son 60€ (más IVA) anuales por estar asociado. En situaciones de paro demostrable (previo al paso de cuota -marzo-) con justificante de desempleo se está exento del pago del 50% de las cuotas, así como para aquellos becados con 6 o menos meses de beca y jubilados.

La cuota para el estudiante asociado es gratuita.Urtero 60€ (gehi BEZ) ordaindu behar dira elkertekide izateko. Langabezian zaudela frogatzen baduzu (kuotaren ordainketa baino lehen –martxoa-) langabeziaren agiriarekin, kuotaren %50tik libre egongo zara, abantaila hau 6 edo hilabete gutxiago beka duten elkartekideek eta erretiratuak dauden eldartekideek ere izando dute.

Ikasle Elkartekide direnentzat kuota doakoa da.